Samenwerken

Published Sep 19, 20
6 min read

Leiderschap

In het artikel over teamontwikkeling hebben we aangegeven waarom er teams zijn en wat het belang van teamontwikkeling is. Door een teamanalyse uit te voeren krijg je inzicht waar het team staat en welke stappen nodig zijn om de gewenste doelen te realiseren.Om het lezen te vergemakkelijken: Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat teams effectiever zijn naarmate:er meer stabiele en hechte relaties tussen de teamleden zijner meer onderling vertrouwen tussen teamleden isteamleden beter in staat zijn elkaar feedback te geventeamleden beter zicht hebben op elkaars competenties en hiermee rekening houden bij de verdeling van de werkzaamhedenUit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt onder andere dat:de kwaliteit van het werk stijgt en het ziekteverzuim daalt als een team in staat is om externe feedback – van klanten – te organiserende kosten dalen als teamleden daadwerkelijk worden betrokken bij de besluitvormingteamontwikkeling in het algemeen ertoe leidt dat de mensen met meer plezier hun werk doenOrganisaties en dus teams hebben steeds meer envaker te maken met complexe veranderingen.

Voor succesvolle veranderingen gelden 10 randvoorwaarden.Om te achterhalen hoe een team scoort op de diverse aspecten die bepalend zijn voor een succesvol team is een handige vragenlijst beschikbaar.Die vragenlijst bestaat uit 40 vragen, die via Internet in 10 minuten te beantwoorden zijn. Op hoofdlijnen gaat deze vragenlijst in op de volgende 4 onderdelen van succesvolle teams:1.

hoe zijn wij gestructureerd3. in welke mate zijn wij alert en kijken / luisteren wij naar wat er om ons heen plaatsvindt4. in welke mate zijn wij wendbaar en succesvol; kunnen wij ons aanpassen aan de veranderingen om ons heenVia deze vragenlijst is te bepalen in welke fase van teamontwikkeling het team zich bevindt.

SamenwerkingCommunicatie

Verdieping en inzicht dus zodat gezamenlijk de juiste acties bepaald kunnen worden. Sommige teams gebruiken de antwoorden op de vragenlijst om een onderwerp te kiezen waar ze komende periode aan gaan werken. Dit kan onderhoud of ontwikkeling genoemd worden.Bij herhaling van de meting via deze vragenlijst kan bepaald worden in welke mate het team zich heeft ontwikkeld.. high performance team.

Werken In Teamverband

Binnen een organisatie zijn meerdere mensen werkzaam en dat betekent dat er samengewerkt moet worden. En dat is niet voor iedereen even makkelijk.Veelal kent een organisatie een structuur met afdelingen en teams en vindt de samenwerking binnen een afdeling of team plaats. Om de kwaliteit van het werk te vergroten of de productiviteit te verbeteren kan een medewerker zich ontwikkelen, bijvoorbeeld via een opleiding of training.

Klik hier voor meer informatie om een teamanalyse te doen - werkvormen teamontwikkeling.“Geen mens is perfect, een team kan dat zijn”. Een mooie uitspraak die typeert dat je elkaars kwaliteiten nodig hebt om succesvol te zijn. Maar dan moet je wel weten wat die kwaliteiten zijn. Klik hier voor meer informatie over de diverse teamrollen volgens BelbinEen team ontwikkelt zich in fases.

Klik hier voor meer informatie over de diverse fases van teams.Conflicten zijn wellicht niet leuk, maar kunnen wel nuttig zijn. Een conflict maakt duidelijk waar iemand voor staat en wat hij/zij belangrijk vindt. Het aangaan van de discussie (een welles / nietus gesprek) is niet de oplossing. Beter is om goed naar elkaars achtergronden en gedachtes te luisteren en op te zoeken waar raakvlakken liggen.

Of wanneer de samenwerking / communicatie in het team of met andere teams niet soepel verloopt. Maar ook wanneer het team erg afhankelijk is van de leidinggevende of besluiten maar heel traag genomen worden.Door helder te krijgen wat de klant verwacht, wat het doel van het team is en de teamleden elkaars kwaliteiten kennen wordt al een belangrijke eerste stap in teamontwikkeling gezet.

Team Management

Een goede structuur, nuttig werkoverleg en elkaars verwachtingen kennen zorgen voor een goed presterend team waar met plezier gewerkt wordt.Teamontwikkeling is een belangrijk onderdeel van organisatieontwikkeling. Hoe goed de individuele medewerkers ook zijn, zonder samenwerking wordt het potentieel van alle betrokkenen niet volledig benut.De dagelijkse prestaties van een team, zoals productiviteit en kwaliteit, zijn sterk afhankelijk van de samenwerking en de individuele kwaliteiten.

Maar in de huidige dynamische, volatiele en complexe omgeving waarin teams opereren gaat het ook om alertheid en wendbaarheid.Alertheid is gericht op het signaleren van kansen en wellicht bedreigingen. Dat kan zijn binnen het eigen bedrijf en buiten het bedrijf. Wat doen klanten en concurrenten? Wat betekent nieuwe wet- en regelgeving? Wat zijn technologische (ICT) ontwikkelingen die we kunnen gebruiken?Als die alertheid voldoende is gaat het om het vertalen naar nieuwe werkwijze.

Wat is het geheim van een goed team? De manier waarop u samenwerkt. Gek genoeg besteden we hier nauwelijks aandacht aan. Met het Teamkompas heeft u een uniek instrument in handen om het teamproces eenvoudig in kaart te brengen: Scoor de vier onderdelen van de vragenlijst in het boek en u heeft een complete teamevaluatie.In dit praktijkboek vindt u uitleg hoe u teams het best kunt aansturen en hoe u teamcommunicatie op gang kunt brengen.

Als manager en professional bent u de helft van de werkweek kwijt aan samenwerken met collega's: vergaderen, projecten uitvoeren, brandjes blussen. Dat is nogal wat! Veel energie gaat verloren in teamprocessen die we eigenlijk niet begrijpen. Tijd voor actie. teamontwikkelingsfases. Evalueer snel waar u staat als team, hoe u besluiten neemt, innoveert en leert.

Personal Coaching

Coaching ModelsTeamwork
E-coachingTeamwork

Elk team verdient een goed kompas! Ik vind het boek waardevol en vernieuwend en gebruik het in mijn nieuwe coachopleiding.'- Marijke Lingsma, coach en auteur.

Managementteams zijn organisaties in het klein, stelt organisatietrainer Tica Peeman. Wat er misgaat in een team is vaak vergelijkbaar met wat er mis gaat op organisatieniveau. In haar nieuwe boek ‘Team Management’ heeft zij de columns die ze schreef voor Management Team over teamontwikkeling gebundeld. Hier zijn haar 7 belangrijkste lessen voor managers.

Werken In TeamverbandCoaching Models

Als het managementteam een conflict heeft met elkaar is de kans groot dat de afdelingen die zij aansturen ook niet goed met elkaar samenwerken, stelt Peeman - presentatie teamontwikkeling. ‘Als je als managementteam niet aan je eigen teamontwikkeling werkt, laat je feitelijk de hele organisatie in de steek.’ Als je als managementteam niet aan je eigen teamontwikkeling werkt, laat je feitelijk de hele organisatie in de steek.’ Ook bij zelforganisatie hebben medewerkers nog steeds heldere gemeenschappelijke doelen en kaders nodig die door het managementteam worden gesteld.

Je mag vrij zwemmen, maar als je tegen de rand botst doet dat zeer.’ De kaders moeten duidelijk gesteld worden en daar mogen mensen dus ook niet overheen.’ In veel teams zijn er zwarte schapen, teamleden die buiten de groep komen te staan. Een zwart schaap heeft juist een antenne voor belangrijke thema’s van de groep die op die manier duidelijk worden.

Communicatie

Er was een teamlid die daar duidelijk het meeste talent voor had en die werd juist buitengesloten. Hij representeert feitelijk iets dat het team moet leren. Zo lang zij het op die persoon projecteren hoeven de anderen er niet mee aan de slag. De les is dan om te herkennen welk thema een zwart schaap representeert en dan het onderwerp los te koppelen van de persoon en er als groep mee aan de slag te gaan.’ Hoe kun je andere mensen aansturen of een effectief team bouwen als je heel weinig weet van groepsdynamica of teamprocessen? Het zit ook nog onvoldoende in de meeste managementopleidingen.

Navigation

Home

Latest Posts

Samenwerken Of Samen Werken

Published Oct 26, 20
6 min read

The Customer Journey wethinknext.com

Published Oct 16, 20
6 min read

Management

Published Sep 24, 20
6 min read