Business Coaching

Published Sep 18, 20
5 min read

De Weg Naar Succes

Door onze succesvolle interventies, maar zeker ook door onze missers, hebben we inmiddels een duidelijke visie op het ontwikkelen van teams naar een volgend volwassenheidsniveau. We weten waar mogelijke doorbraken schuilen, die de weg kunnen vrijmaken voor een opmars richting een high performing team. Ik laat je graag kennismaken met onze visie aan de hand van een aantal statements.

E-coachingDocenten

Een achteroverleunende houding en een ‘wij weten wel hoe het zit’-houding zetten het ontwikkeltraject in een vroegtijdig stadium op slot en geven een te beperkte blik op het team en de omgeving. Door onze ervaring zijn wij ons hiervan terdege bewust en kijken we altijd met een open en alerte blik naar het team en de omgeving.

Vanuit dit contact kunnen we vervolgens eerdere ervaringen op maat vertalen naar een succesvolle interventie. Een veel gemaakte vergissing is de bestaande knelpunten of onvolkomenheden als vertrekpunt te nemen. Het verbaast mij hoe vaak dit gebeurt. Maar zit hier de energie, die nodig is voor een ontwikkeltraject? Volgens ons niet. cursus teamontwikkeling.

De opening naar nieuwe mogelijkheden ligt in onze visie veel meer in het zoeken naar trots, plezier en talent binnen de organisatie. Het zal je vast niet verbazen, maar positieve energie werkt aanstekelijk! Het wiel opnieuw uitvinden is echt niet nodig. Als we willen verbeteren als individu of als team, liggen het probleem en de bijbehorende oplossing vaak al binnen handbereik (teamontwikkeling en leiderschap).

Communicatie

In onze visie werken we vanuit de overtuiging dat talent, kennis, kunde en persoonlijke kwaliteiten allemaal gewoon aanwezig zijn binnen je organisatie. Veel nieuwe dingen toevoegen heeft geen toegevoegde waarde meer. We gaan juist aan de slag met het ontwikkelen van het potentieel dat al in de organisatie in ruime mate voorhanden is.

Management TeamSamenwerken

Elk team ontleent z’n bestaansrecht aan een groter en veelomvattend systeem. Natuurlijk, op het moment dat de focus uitsluitend ligt op het team, zal er ongetwijfeld een positieve ontwikkeling op gang komen. Maar wij hebben ervaren dat de impact ervan beperkt blijft. Management, directie en ondersteunende afdelingen moeten integraal onderdeel uitmaken van het ontwikkeltraject, als je écht het verschil wilt maken.

De relatie tussen team en coach is een hele essentiële bij de ontwikkeling naar een high performing team. Er moet wederzijds vertrouwen zijn en de teamleden moeten de veiligheid ervaren om met zichzelf en het team aan de slag te gaan. Als er geen goede match is tussen de coach en het team, krijgt dit ongetwijfeld z’n weerklank in het traject.

Organisch waar het kan, methodisch waar het moet Eerder schreven we al dat het streven naar een high performing team geen kwestie is van het even uitrollen van een 7-stappenplan. Toch zien we nog wel eens ontwikkeltrajecten, die worden gestart vanuit een ontwerpbenadering, waarin een zekere maakbaarheidsdoctrine zit opgesloten. Het probleem is dan bekend, het moet alleen ‘nog even’ worden opgelost.

Management Team

In onze aanpak staat een én én-benadering centraal (https://hatha-yoga.hightouchweb.com/vipassana-meditatie/organisatie-en-teamontwikkeling-05wbSDnAnVhL). Er is namelijk niets mis met een ontwerpbenadering, waarin de nodige structuur wordt geboden. Net zo min als er iets mis is met een ontwikkelbenadering, waarin juist ruimte en ontdekken centraal staan. De kunst zit nu juist in het op de juiste wijze combineren van deze twee op zichzelf staande werelden.

Onze performancecyclus fungeert daarbij als kapstok. De cyclus is opgebouwd uit vier opeenvolgde fases en biedt veel houvast. Zeker bij de start van een ontwikkeltraject is het voor zowel het team en management als voor de coaches prettig om te weten wat ze wanneer van elkaar kunnen verwachten - teamontwikkeling coach. Het zomaar gaan ontwikkelen, zonder kader en richting beginnen, zorgt wel voor beweging maar niet noodzakelijkerwijs in de gewenste richting.

Samenwerken In TeamsOnline Coaching
ManagementTeamwork

Wat hebben we inmiddels geleerd en bereikt? Waar staan we ten opzichte van de door ons gestelde doelen uit de richtfase? Dit vraagt om structuur en werkafspraken. Daarnaast zijn er gestructureerde werkvormen en methodieken, die onze coaches veelvuldig inzetten. Gaandeweg bekijken we in hoeverre het methodische karakter nog nodig is.

Een ruimte die nodig is om te experimenteren met nieuwe werkvormen en nieuw gedrag en niet in de laatste plaats om het team zich ook echt eigenaar te laten voelen van het ontwikkeltraject. De invulling van de cyclus is maatwerk en krijgt vorm in overleg met de opdrachtgever. Er zijn veel varianten mogelijk, maar wat wij belangrijk vinden is dat de toon en de ingezette werkvormen naadloos aansluiten bij de cultuur van de organisatie.

Verbeteren Samenwerking Teams

De scan biedt inzicht in zowel individuele als teambrede waarden en drijfveren. Onze coaches bespreken de resultaten in een interactieve workshop. Het team zit vanaf het begin aan het stuur Stimuleren van plezier, openheid en respect Op zoek naar de gemeenschappelijkheid Waardering uitspreken voor inzet en durf Een high performing team is er niet van de ene op de andere dag.

En misschien stopt het wel nooit. Veranderingen op team-, organisatie- en maatschappelijk niveau blijven komen, de vraag is alleen: ‘hoe passen we ons hierop aan?’ - vragenlijst teamontwikkeling. Die vraag blijven stellen is cruciaal voor het optimaal functioneren van een high performing team. Ben je klaar de voor de eerste stap? Ik kom graag met je in contact om mijn kennis en ervaring met je te delen en je team te begeleiden naar een volgend niveau.

Het succes van wielerploeg Team Jumbo-Visma moest van ver komen. De wederopstanding vond plaats met sportief directeur Merijn Zeeman aan het roer. Hij was door Visma Raet uitgenodigd om op de CFO Day 2019 van Alex van Groningen tijdens een round table CFO’s van grote bedrijven uit de doeken te doen hoe dat proces is verlopen.

Ineens was de op payroll en HR gefocuste specialist onderdeel van een veel groter geheel, met zusterbedrijven actief in andere bedrijfskritische processen, zoals finance, inkoop en logistiek. “Hoe kunnen we daar een eensgezind en succesvol team van maken?” luidde de hamvraag bij de top. In dat heroriëntatieproces werd een jaar geleden ook begonnen met het sponsoren van een wieler- en schaatsploeg.

Navigation

Home

Latest Posts

Samenwerken Of Samen Werken

Published Oct 26, 20
6 min read

The Customer Journey wethinknext.com

Published Oct 16, 20
6 min read

Management

Published Sep 24, 20
6 min read