Teamontwikkeling Onderzoek

Published Sep 17, 20
6 min read

Table of Contents


Management Team

CoachCommunicatie
Verbeteren Samenwerking TeamsBusiness Coaching

Het is dus essentieel dat medewerkers al in een vroeg stadium worden betrokken bij het her-inrichten van de organisatie. Laat medewerkers meedenken en beslissingen maken over zaken als verantwoordelijkheid en aansturing. In de nieuwe situatie verwacht je uiteindelijk ook veel van hen. Laat de medewerkers meedenken vanuit de inhoud en laat het huidige management een coachende rol vervullen.

Neem daarom zoveel mogelijk belemmeringen voor hen weg.Niet alle medewerkers voelen zich comfortabel als ze meer speelruimte krijgen, zeker niet als zij een omgeving gewend zijn van aansturen en controleren - leiderschap en teamontwikkeling. Ook het management zal soms bedenkingen hebben en zich afvragen: Kunnen onze medewerkers dit wel? Inventariseer daarom wat nodig is om de medewerkers meer zelfsturend te laten opereren.

Je kunt niet alles afvangen, maar weten wat speelt bij medewerkers, het wegnemen van hun zorgen en het werken aan persoonlijke ontwikkeling hoort bij dit proces.Zelfsturende teams zijn voornamelijk succesvol bij organisaties met hoger opgeleiden. Niet iedereen kan en wil meer verantwoordelijkheid dragen - teamontwikkeling zelfsturende teams. Zeker niet als medewerkers primair werken om hun tijd voor geld om te ruilen.

Ook zonder sturing lukt dat behoorlijk goed. Toch zul je merken dat zaken in eerste instantie stroever gaan wanneer je een controlerende en aansturende managementlaag verwijdert. Zeker als dit systeem al jaren zo bestaat. Bereid je voor op een periode waarin de samenwerking intern niet optimaal is, medewerkers wellicht onderling conflicten krijgen en ja, je hebt ook minder zicht op wat mensen daadwerkelijk uitvoeren.Er zal eerst weer een nieuwe modus moeten komen wanneer het oude en vertrouwde verdwijnt.

Spreek professionals daarom aan op hun verantwoordelijkheden. Bespreek hun zorgen en sta open voor feedback. Stuur bij waar nodig, maar doe dat vooral in samenspraak met elkaar - teamontwikkeling modellen. Vertrouw erop dat mensen elkaar ook scherp houden, zeker als ze samen verantwoordelijkheid dragen. Werk dus vooral aan een omgeving waar iedereen elkaar kan aanspreken, dan stuurt het schip vanzelf bij.Vertrouwen komt te voet en gaat te paard… Neem daarom de tijd om een nieuwe structuur tot wasdom te laten komen.

Bovenstaande tips maken ook duidelijk dat je bij de omschakeling niet over één nacht ijs kunt gaan. Helaas zie ik toch veel organisaties die van de een op andere dag omschakelen en direct meer initiatief verwachten van hun medewerkers, zonder een duidelijk doel of aandacht voor het proces. Vrij teleurgesteld roepen ze dan na enige tijd dat medewerkers altijd een grote mond hadden, maar nu de verantwoordelijkheid niet nemen.

Realiseer je dat er altijd enige vorm van weerstand zal zijn. Mensen zijn van nature nu eenmaal vrij conservatief. Die weerstand hoort erbij en kun je goed benutten als input. Besteed dus aandacht en tijd aan het ontwikkelen van een organisatie die toekomstbestendig is, betrek en begeleid medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling en geef meer ruimte aan professionals.

Begeleiding

Deze training is uitermate geschikt voor teams waarbinnen veranderingen op stapel zijn en waarbinnen beter gecommuniceerd en samengewerkt moet worden. In deze training komen de persoonlijkheidskenmerken en kwaliteiten van ieder teamlid naar voren en wordt met vernieuwde inzichten een sterker team neergezet en de onderlinge samenwerking geoptimaliseerd.Graag denken mijn AVK collega’s en ik met je mee om het werk binnen jouw team of organisatie slimmer, sneller en leuker te maken.

E-coachingCommunicatie

Wil je als locatie- of afdelingsmanager de zorg naar een hoger niveau brengen? Bij Fivoor krijg je de kans. Als manager geef je leiding aan het team dat zorg levert aan onze cliënten. In een klinische of ambulante setting en in het uitdagende vakgebied van de forensische en intensieve psychiatrie. Samenwerken in teams.

Door voortdurend in contact te zijn met medewerkers weet je als manager wat er leeft op de afdelingen. Zo kun je de onderlinge samenwerking bevorderen en processen bijsturen waar nodig. Enerzijds werk je reactief, als zich bijvoorbeeld calamiteiten of ad hoc vraagstukken voordoen. Anderzijds is het jouw taak richting te geven voor de lange termijn.

Samen met het algemeen management vormen de teammanagers het MT van Fivoor. In deze functie heb je de kans om goede zorg te realiseren voor mensen aan de rand van de maatschappij. Je kunt probleemoplossend werken en neemt het team daar via inspirerend leiderschap in mee. Je werkt transparant en bent benaderbaar voor zowel medewerkers als patiënten.

Medewerkers kunnen zich daarin ontplooien en voelen zich veilig. Door jouw analytisch vermogen overzie je bovendien het grotere geheel. Uitdagingen ga je niet uit de weg. Integendeel, je benoemt ze en motiveert medewerkers om ze aan te gaan. Fivoor staat voor state-of-the-art forensische en intensieve psychiatrie. Als manager krijg je veel ruimte om je werk goed uit te oefenen.

We houden elkaar scherp en bieden volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Werken bij Fivoor betekent bouwen aan een nog jonge organisatie. Fivoor is op 1 januari 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aventurijn, Palier en de Kijvelanden. We zijn gedreven om daar met betrokken en kundige mensen een succes van te maken. teamontwikkeling specialist.

“Ik twijfelde enorm. Moest ik dat nou doen, zo’n programma van een jaar? Wat kost dat niet aan tijd? En had ik dat wel echt nodig? Zo slecht runde ik mijn bedrijf toch niet? En zo erbarmelijk ging het toch ook niet thuis?” Dat ik me altijd gespannen voelde, hoorde bij mijn werk.

Eco Coaching

Maar Margriet wond er geen doekjes om: als ik weer plezier wilde hebben in mijn leven moest het roer drastisch om. Aanvankelijk wilde ik daar niet aan. Zei ik ‘ja’ en deed ik ‘nee’. Maar Margriet zou Margriet niet zijn als ze daar genoegen mee zou nemen. Ze bleef de vinger op de zere plek leggen totdat ik het zat was en ging doen wat werkt.

Keuzes maken en prioriteiten stellen, hoe impopulair ook. Vanaf dat moment veranderde alles. Ik keek weer vooruit, kreeg weer vertrouwen in de toekomst, ondernam stappen. Mijn bedrijf heeft continuïteit gekregen in een fusie en kan voort zonder mij. Ik kan kiezen hoe lang ik nog wil werken en hoef me geen zorgen meer te maken over mijn pensioen.

Privé heb ik twee hartenwensen vervuld. We hebben ons huis verkocht en wonen nu in een appartementje in hartje Amsterdam en in een huisje in de bossen. Mijn oogst? Ik gedraag me assertiever, ben vrolijker en slaap beter. Gaat er iets mis? Dan blijf ik er niet meer in hangen.

Ik kan niet alles, ik wil niet alles en ik hoef niet alles. Ik werk nog maximaal 32 uur (dat was het dubbele) en bouw deze uren de komende jaren verder af. Dus als je nog twijfelt: doe in elk geval de intake. Margriet overtuigt je.” Alfred Directeur Productiebedrijf .

Twee bedrijfskundigen voeren gezamenlijk bij een internationaal staalbedrijf wereldwijde SAP Business One implementaties uit. Met een vast team opererend vanuit Nederland vliegen zij de wereld over om alle vestingen van een vaste template te voorzien. Na zeven jaar hebben ze een schat aan ervaring en kennis opgebouwd en wordt Zeibur opgericht.

Navigation

Home

Latest Posts

Samenwerken Of Samen Werken

Published Oct 26, 20
6 min read

The Customer Journey wethinknext.com

Published Oct 16, 20
6 min read

Management

Published Sep 24, 20
6 min read